Forsiden
Ulvstuhaugen
Historie
Terminliste

Påmelding
Tilleggsregler
Startlister
Resultater

Hekkmester'n

Bilder

Ta kontakt
Gjestebok

Overnatting

Gps koordinater til banen

Tilleggsregler KLUBBLØP, Bilcross - 03.10.2015

< Løpsoversikt

             Tilleggsregler KLUBBLØP, Bilcross - 03.10.2015 
 
 


                                           


VI HAR GLEDEN AV Å INVITERE DEG TIL KLUBBMESTERSKAP I BILCROSS, LØRDAG 3 OKTOBER KL 10.57 


PÅ ULVSTUHAUGEN MOTORBANE 


 
Arrangør:NMK Støren 


Adresse: Postboks 109, 7291 Støren 


 


Løpetsart:  Klubbløpi bilcross. Løpet arrangeres i samsvar med ISR, NSR, §603 og disse tilleggsregler. 


Arr.lisensnr: ARKL 15.07607 


Forsikring:IhenholdtilNBF'spålegg 


Tid og sted:UlvstuhaugenMotorsenter, Lørdag 3 oktober kl. 10.57. 


 
 


UTM32 6979878558126For dere som kjøre etterskiltingFraOslo: Sving av E6 til høyre motBjørset.Ca2,5 mil nord forberkåk.Venstreover brua å opp bakken. Følg skilting Bilcross/P til venstre. Følg veien til fjells. :-)Fra Trondheim: Sving avE6tilhøyremotBjørsetca3 km sør for Soknedal sentrum. På toppen av vindalslian. (tofelts vei opp bakken) Sving deretter til venstre å følg veien oppover til skilting Bilcross/P til venstre. Følg veien til fjells. :-) 


 
 


TlfStevnedagen: HildeFodorSnøan90603568 


 
Klasser: Junior og åpen. Vi innbyr ogsåjr trening til å kjøre juniorklassen. 


 
Deltager/lisens: Deltagere skal ha lisensihht NSR §603.4.  


 
Banen: Banen ligger i Soknedal,ca 6 mil sør for Trondheim. 


 
Den er 750 meter lang og startflaten er asfaltert. I 2007 ble det bygget en velodrom som også har fått asfalt, resten av banen er grus. Banen har alternativspor. 


 
Sportskomite: Stein IngeWagnild, EirikSnøan, Kjell Arne Fossum, Morten Bakkebø og AndreasBolland 


 
E-post: epost@nmkstoren.no 


 
Telefon: 41415264 


 
Adresse: NMK Støren, postboks 109, 7291 Støren 


 
Juryleder: Tor Myrvoll 


 
Jurymedlem: TBA 


 
Jurymedlem:TBA 


 
Løpsleder: LindaSwee 


 
Ass.løpsleder: Stein IngeWagnild 


 
Løpssekretær: HildeFodorSnøan 


 
Resultatansvarlig: TBA 


 
Tekniskkontrollant: Arnt Helge Solberg 


 
Faktadommer start: TBA 


 
Faktadommer mål: Arild Solberg 


 
Faktadommeralt.spor:TBA 


 


Rundeteller: AnitaInstrand 


 


Deposjef: Kjell Arne Fossum 


 
Medisinskansvarlig: Ulf Rytter 


 
Miljøansvarlig: Kjell Arne Fossum 


 
Miljøtiltak: §603pkt 4.7 


 
Alle deltakere skal benytte tettpresenning,absorberingsmatte eller tilsvarende under bilen på depotplass. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 4x5 meter. Eventuelle utslipp må samles opp og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar åinnha nødvendige midler for å kunne utføre dette. 


 
Depot: Deltakere vil få mulighet til å ha en servicebil på depotplassen de får anvist. Vi minner om § 60. 


 
Påmelding: www.nmkstoren.no 


Påmeldingihhttil NSR § 34-44. Påmeldingsfrist 2.oktober kl18.00.etteranmeldingsgebyrpå kr 5000 ved påmelding etter denne tidsfrist. HVERFØRER MÅ MELDE INN EN FUNKSJONÆRV/PÅMELDING,TIL STEIN INGE PÅ SMS 95558994.BLIR IKKE FUNKSJONÆR INNMELDT BLIR FØRER FJERNET FRA STARTLISTEN. 


 
Avbud: Avbud skal skje snarest, først på telefon 41415264 men måbekreftes skriftligihht NSR § 34 og NSR § 61 


 
Epost: post@nmkstoren.no 


 
 


Startkontigent:   


 
Junior: 200,-inkl forsikring 


Åpen: 400,-inkl forsikring 


 
Innsjekk: ISekreteriatet, personlig oppmøteiht § 231, se tidsskjema. 


 
Tekn.kontroll: § 603.8 ved anvist plass. Kun adgang for fører samt1 mekaniker 


 
Førermøte: Vedsekreteriat 


 
Løpsavvikling: Heatoppsett og startspor vil bli trukket på data. Det vil bli kjørt 3 innledende omganger a 3 runder, med inntil 5 biler i heatet. Det vil bli kjørt på poeng 10-7-5-3-2. Ved poenglikhet, er det flest heatseier som teller 2.plasser, 3.plasser osv. Ved fortsatt likhet er det i siste omgang, nestsiste og første, ved fortsatt poenglikhet skal detforetaes loddtrekning av løpsledelse. Finalene kjøres med 6 biler i heatet a 5 runder. 1 opprykk fra hver finale, 5 min for klargjøring til neste finale. A-B-C finale i åpen. A –B finale i junior. 


 
Finalene kjøres etter resultater fra innledende omganger. Plass 1-5 a finale, 6-10 b finale osv. Alle finalene starter på line. Dersom flere bryter i en finale, rangeres disse etter lengst distanse kjørt. De førere som ikke stiller til start i en finale blir plassert sist i den gjeldende finale, såfremt ikke noen av de andre får straff som tilsier at de skal sist. Om flere ikke stiller til start i finalen blir disse plassert etter resultatliste fra innledende omgang.er 


 
Alternativspor: skal kjøres en gang pr omgang/finale, kantaes i alle runder.Gjennomføringihht  NSR §603 pkt. 6.3 


 
Startnr: Utdeles ved innsjekk, startnummer på begge sidene. 


 
Startmetode: Stående start med lyssignal. Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel. Ved startproblemer gis det bare en mulighet til å dytte i gang på startplata. Hvis bilen ikke starter da går starten uten den deltakeren. 


 


Tyvstart: Ved 1. tyvstart gis advarsel til hele heatet, 2. gangs tyvstart uansett fører, fører til utelukkelse fra heatet. 


 
Parc Ferme: Det blir opplyst på førermøte se NSR kapittel 2 §18 


 
Premiering: Alle finalister premieres. 


 
Anbud: Løpet eruntatt anbudsreglene, det er ikke anbud på dette løpet. 


 
Personlig utrustning: Se NSR §304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll. Brannslukker skal merkes medlisensnr. 


 
Støybegrensning:seNSR 307 punkt B 


 
Dekk:Ihht. NSR §313 pkt.2.1 


 
Drivstoff: §307.Q. Vanlig handelsvare (definert i ISRTill. J. Art 252 pkt.9) 


 
Resultatliste              Slåes opp på tavle på sekretariat og idepo. 


 
og jurymeldinger:    Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på tavle på sekretariatet. 


 
Reklamerett: Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbileneihht NSR §301 pkt. 3. Frikjøp er kr 1000 


 
Protester:I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1000 kr Depositum teknisk protest NOK 3000kr 


 
Appeller: I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5000 kr 


 
TIDSSKJEMA: 


 
Innsjekk kl. 08.30-10.00 


 
Teknisk kl. 08.45-10.09 


 
Førermøte kl. 10.27 


 
Start 1. omgang kl. 10.57 resten av løpet kjøres fortløpende etter dette. 


 
 


Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og idenforbindelsekap. 13 i NSR. Alle må medbringe gyldigleitimasjonveden eventuell dopingkontroll.Førere blir varslet om eventuell kontroll på førermøte. 


Det er førers plikt å holde seg underrettet omeneventuellkontroll.Sist oppdatert: 17.09.2015, kl 18:09:51