Forsiden
Ulvstuhaugen
Historie
Terminliste

Påmelding
Tilleggsregler
Startlister
Resultater

Hekkmester'n

Bilder

Ta kontakt
Gjestebok

Overnatting

Gps koordinater til banen

Tilleggsregler KLUBBLØP, Bilcross - 04.10.2014

< Løpsoversikt

                                            TILLEGGSREGLERVI HAR GLEDEN AV Å INVITERE DEG TIL KLUBBMESTERSKAP I BILCROSS, LØRDAG 4 OKTOBER KL 12.00


PÅ ULVSTUHAUGEN MOTORBANEArrangør:NMK Støren


Adresse: Postboks 109, 7291 Støren


Løpets art:  Klubbløp i bilcross. Løpet arrangeres i samsvar med ISR, NSR, §603 og disse tilleggsregler.


Arr.lisens nr: Tba


Forsikring: Ihenhold til NBF's pålegg


Tid og sted: Ulvstuhaugen Motorsenter, Lørdag 4 oktober kl. 12.00.


UTM32 6979878558126For dere som kjøre etter skiltingFra Oslo: Sving av E6 til høyre mot Bjørset.Ca 2,5 mil nord for berkåk.Venstre over brua å opp bakken. Følg skilting Bilcross/P til venstre. Følg veien til fjells. :-)Fra Trondheim: Sving avE6 tilhøyre mot Bjørset ca 3 km sør for Soknedal sentrum. På toppen av vindalslian. (to felts vei opp bakken) Sving deretter til venstre å følg veien oppover til skilting Bilcross/P til venstre. Følg veien til fjells. :-)


Tlf Stevnedagen: Hilde Fodor Snøan 90603568


Klasser: Junior og åpen. Vi innbyr også jr trening til å kjøre juniorklassen.


Deltager/lisens: Deltagere skal ha lisens ihht NSR §603.4. 


Banen: Banen ligger i Soknedal, ca 6 mil sør for Trondheim.


Den er 750 meter lang og startflaten er asfaltert. I 2007 ble det bygget en velodrom som også har fått asfalt, resten av banen er grus. Banen har alternativspor.


Sportskomite: Stein Inge Wagnild, Eirik Snøan, Kjell Arne Fossum, Morten Bakkebø og Rune Aftret


E-post: epost@nmkstoren.no


Telefon: 41415264


Adresse: NMK Støren, postboks 109, 7291 Støren


Juryleder: Kent Rudi


Jurymedlem: Camilla Nysven


Jurymedlem:TBA


Løpsleder: Linda Swee


Ass.løpsleder: Stein Inge


Løpssekretær: Hilde Fodor Snøan


Resultatansvarlig: TBA


Teknisk kontrollant: Arnt Helge Solberg


Faktadommer start: TBA


Faktadommer mål: TBA


Faktadommer alt.spor: Kjell Arne Fossum


Deposjef: Kjell Arne Fossum


Medisinskansvarlig: TBA


Miljøansvarlig: Kjell Arne Fossum


Miljøtiltak: §603 pkt 4.7


Alle deltakere skal benytte tett presenning,absorberingsmatte eller tilsvarende under bilen på depotplass. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 4x5 meter. Eventuelle utslipp må samles opp og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å innha nødvendige midler for å kunne utføre dette.


Depot: Deltakere vil få mulighet til å ha en servicebil på depotplassen de får anvist. Vi minner om § 60.


Påmelding: www.nmkstoren.no


Påmelding ihht til NSR § 34-44. Påmeldingsfrist 3. oktober  kl 18.00. etteranmeldingsgebyr på kr 5000 ved påmelding etter denne tidsfrist. HVER FØRER MÅ MELDE INN EN FUNKSJONER TIL STEIN INGE PÅ SMS 95558994.


Avbud: Avbud skal skje snarest, først på telefon 41415264 men må


bekreftes skriftlig ihht NSR § 34 og NSR § 61


Epost: post@nmkstoren.no


Startkontigent:  


Junior: 200,-inkl forsikring


Åpen: 400,-inkl forsikring


Innsjekk: I Sekreteriatet, personlig oppmøte iht § 231, se tidsskjema.


Tekn.kontroll: § 603.8 ved anvist plass. Kun adgang for fører samt


1 mekaniker


Førermøte: Ved sekreteriat kl. 11,15


Løpsavvikling: Heatoppsett og startspor vil bli trukket på data. Det vil bli kjørt 3 innledende omganger a 3 runder, med inntil 5 biler i heatet. Det vil bli kjørt på poeng 10-7-5-3-2. Ved poenglikhet, er det flest heatseier som teller 2.plasser, 3.plasser osv. Ved fortsatt likhet er det i siste omgang, nestsiste og første, ved fortsatt poenglikhet skal det foretaes loddtrekning av løpsledelse. Finalene kjøres med 6 biler i heatet a 5 runder. 1 opprykk fra hver finale, 5 min for klargjøring til neste finale. A-B-C finale i åpen. A –B finale i junior.


Finalene kjøres etter resultater fra innledende omganger. Plass 1-5 a finale, 6-10 b finale osv. Alle finalene starter på line. Dersom flere bryter i en finale, rangeres disse etter lengst distanse kjørt. De førere som ikke stiller til start i en finale blir plassert sist i den gjeldende finale, såfremt ikke noen av de andre får straff som tilsier at de skal sist. Om flere ikke stiller til start i finalen blir disse plassert etter resultatliste fra innledende omgang.er


Alternativspor: skal kjøres en gang pr omgang/finale, kan taes i alle runder. Gjennomføringihht  NSR §603 pkt. 6.3


Startnr: Utdeles ved innsjekk, startnummer på begge sidene.


Startmetode: Stående start med lyssignal. Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel. Ved startproblemer gis det bare en mulighet til å dytte i gang på startplata. Hvis bilen ikke starter da går starten uten den deltakeren.


Tyvstart: Ved 1. tyvstart gis advarsel til hele heatet, 2. gangs tyvstart uansett fører, fører til utelukkelse fra heatet.


Parc Ferme: Det blir opplyst på førermøte se NSR kapittel 2 §18


Premiering: Alle finalister premieres.


Anbud: Løpet er untatt anbudsreglene, det er ikke anbud på dette løpet.


Personlig utrustning: Se NSR §304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll. Brannslukker skal merkes med lisensnr.


Støybegrensning: seNSR 307 punkt B


Dekk: Ihht. NSR §313 pkt.2.1


Drivstoff: §307.Q. Vanlig handelsvare (definert i ISR Till. J. Art 252 pkt.9)


Resultatliste              Slåes opp på tavle på sekretariat og i depo.


og jurymeldinger:    Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på tavle på sekretariatet.


Reklamerett: Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR §301 pkt. 3. Frikjøp er kr 1000


Protester:I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1000 kr Depositum teknisk protest NOK 3000kr


Appeller: I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5000 kr


TIDSSKJEMA:


Innsjekk kl. 09.00-11.00


Teknisk kl. 09.15-11.09


Førermøte kl. 11.24


Start 1. omgang kl. 11.59 resten av løpet kjøres fortløpende etter dette.
Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den


forbindelse kap. 13 i NSR. Alle må medbringe gyldig leitimasjon


ved en eventuell dopingkontroll.


Førere blir varslet om eventuell kontroll på førermøte.


Det er førers plikt å holde seg underrettet om eneventuell kontroll.Sist oppdatert: 17.09.2014, kl 16:38:53