Forsiden
Ulvstuhaugen
Historie
Terminliste

Påmelding
Tilleggsregler
Startlister
Resultater

Hekkmester'n

Bilder

Ta kontakt
Gjestebok

Overnatting

Gps koordinater til banen

Tilleggsregler Soknedal Sparebankløpet, Bilcross - 28.07.2013

< Løpsoversikt
Soknedal Sparebank Løpet
Arrangør: NMK Støren
Adresse: Postboks 109, 7291 Støren
Løpets art: Bilcross,kvalifisering til Nmk's Landsfinale for Sr. Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler.
Arr.lisens nr: ARBC 13.2306
Forsikring: I henhold til NBF's pålegg
Tid og sted: Ulvstuhaugan Motorsenter Søndag 28.07.13 Kl 1200
Tlf. stevnedagen: 41415264
Klasser: BC Damer ved 10 eller flere påmeldte - BC Junior - BC Rekrutt - BC Åpen

BC Åpen kr 400,- / BC Junior og rekrutt GRATIS
Detagere/lisens: Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 3
Legg merke til at nye regler av året tilsier at førere med engangslisens ikke oppnår poeng eller plassering § 603 pkt. 4.4.
Banen: 70% grus, 30% asfalt, asfalt på startplate. Alternativspor i grus.
Sportskomite: Stein Inge Wagnild, Kjell Arne Fossum, Eirik Snøan, Morten Bakkebø, Rune Aftret
Tlf:
Epost:
Faks:
Adresse:
Jury: JuryLeder Hans Erik Lund, Thor Myhrvold, Hans Wærnes
Løpsleder: Kent Rudi
Ass. løpsleder: Tba
Sekretær: Hilde Fodor Snøan og Anita Friden
Teknisk kontrollant: Rune Tiset
Faktadommer start: Karl Ivar Asklund
Faktadommer mål: Borghild Solberg
Faktadommer alt. spor: Daniel Andersen
Miljøansvarlig: Stein Inge Wagnild
Påmelding: www.nmkstoren.no Iht. NSR 34-44
Avbud: Avbud skal skje snarest, først på telefon ..... men må bekreftes skriftlig ihht NSR § 34 og NSR § 61. Epost: post@nmkstoren.no
Innsjekk: Sekretariatet ved startplate
Teknisk kontroll: Startplate Søndag 0800-10.30
Førermøte: 11.30 ved sekretariatet
Løpsavvikling: Det kjøres 3 innledende omganger.
I alle innledende omganger kjøres det 3,5 runder med inntil 6 biler pr. heat. I alle finaler kjøres 5,5 runder med 6 biler pr heat. Det kjøres A Finale i alle klasser. Ved 15 eller flere påmeldte i en klasse kjøres A - B finaler, ved 20 eller flere påmeldte i en klasse kjøres A - B - C finaler, ved over 50 påmeldte i klassen kjøres D finale, ved over 120 påmeldte kjøres E finale. I alle klasser brukes poeng beregning.
Med poengene: 10 - 7 - 5 - 3 - 2 - 1
Ved poenglikhet før finale blir man rangert etter flest heatseiere, om det fortsatt er likt er det resultat i siste omgang som er tellende, deretter nest siste, så første. Om det fortsatt står likt blir det foretatt loddtrekning, denne skal løpsleder foreta. Er man berettiget plass i finale, kan man ikke erstattes av en annen deltaker. Om man ikke stiller til start, blir man dømt sist i gjeldende finale. Om flere ikke stiller blir de plassert i innbyrdes rekkefølge etter resultatlisten før finalene. Man regnes som startende så lenge man er godkjent for start, altså kommet gjennom teknisk kontroll.
For at resultat i innledende omganger skal være tellende, kreves det at deltakeren har fullført riktig antall runder når målflagget vises.
Man må ha oppnådd poeng i minst en av de innledende omgangene for å få stille til start i finalene.
Det kjøres med alternativspor.
Gjennomføring ihht NSR § 603 pkt. 5.2
Startmetode: Stående start med lyssignal.
Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel.
Tyvstart: Ved første tyvstart får man advarsel, ved andre tyvstart, uansett fører, utelukkelse fra heatet.
Parc Fermé: Blir opplyst på førermøte, se NSR kapittel 2 § 18
Premiering: Premiering til alle finalister.
Anbud: I sekretariatet, budkonvolutter selges i kiosken. 370 kr i budgebyr. Budlukene åpner etter tredje omgang.
Adgang: Hver deltager får 2 depotbilletter ved innsjekk.
Personlig utrustning: Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll.
Støybegrensning: Se NSR § 307 pkt. B
Dekk: Ihht. NSR § 131 pkt 2.1
Drivstoff: Vanlig handelsvare. (Definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)
Resultatliste og jurymeldinger: Slås opp på den offisielle tavla, ved sekretariatbu ved startplate, etter hver omgang. Juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.
Reklamerett: Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000,-
Protester: I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-
Depositum teknisk protest NOK 3.000,-
Appeller: I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-
Miljøtiltak: Alle deltakere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende beskyttelse under bilen på/i alle service og depotplasser. Pressenningen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, Min 4 w 5 m. Et eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte/oppsamlingsfat og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltakerens ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette.
Tidsskjema: Søndag:
Innsjekk kl 07.00 - 10.00
Teknisk kontroll kl 07.00 - 10.30
Førermøte kl 11.30
Start 1. omgang kl 12.00
Dopingkontroll: Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse kap. 13 i NSR. Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll. Førere blir varslet om eventuell kontroll på førermøtet. Ved 2, eller flere dagers løp blir kontroll varslet på offisiell oppslagstavle senest 1 time før første start dersom det ikke er førermøte den løpsdagen kontrollen skal foretaes. Det er førers plikt å holde seg underrettet om en eventuell kontroll.
Info: Depot: Deltakere får mulighet til å ha en servicebil på depoplassen de får anvist av depotsjef. Vi minner om § 60.
Publikum parkering på anviste plasser i grustak ved innkjøring til bane.