Forsiden
Ulvstuhaugen
Historie
Terminliste

Påmelding
Tilleggsregler
Startlister
Resultater

Hekkmester'n

Bilder

Ta kontakt
Gjestebok

Overnatting

Gps koordinater til banen

Tilleggsregler SOKNEDAL SPAREBANK LØPET, Bilcross - 02.07.2011

< Løpsoversikt
Arrangør: NMK Støren
Adresse: Postboks 109, 7291 Støren
Løpets art: Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler.
Arr.lisens nr: ARBC 12.01050
Forsikring: I henhold til NBF's pålegg
Tid og sted:
Tlf. stevnedagen: 95038631
Klasser: BC Damer ved 10 eller flere påmeldte - BC Junior - BC Rekrutt - BC Åpen
Detagere/lisens: Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 3
Legg merke til at nye regler av året tilsier at førere med engangslisens ikke oppnår poeng eller plassering § 603 pkt. 4.4.
Banen: 70% grus, 30% asfalt, asfalt på startplate.
Sportskomite:
Tlf: 41415264
Epost: post@nmkstoren.no
Faks:
Adresse:
Jury:
Løpsleder:
Ass. løpsleder:
Sekretær:
Teknisk kontrollant:
Faktadommer start:
Faktadommer mål:
Faktadommer alt. spor:
Miljøansvarlig:
Påmelding:
Avbud: Avbud skal skje snarest, først på telefon ..... men må bekreftes skriftlig ihht NSR § 34 og NSR § 61. Epost: ......
Innsjekk: Sekretariatet ved startplate
Teknisk kontroll: Startplate / fredag 18.00 - 22.00, lørdag 07.00 - 10.00
Førermøte:
Løpsavvikling: Det kjøres 3 innledende omganger.
I alle innledende omganger kjøres det 3 runder med inntil 6 biler pr. heat. I alle finaler kjøres 5 runder med 6 biler pr heat. Det kjøres A Finale i alle klasser. Ved 15 eller flere påmeldte i en klasse kjøres A - B finaler, ved 20 eller flere påmeldte i en klasse kjøres A - B - C finaler, ved over 50 påmeldte i klassen kjøres D finale, ved over 120 påmeldte kjøres E finale. I alle klasser brukes poeng beregning.
Med poengene: 10 - 7 - 5 - 3 - 2 - 1
Ved poenglikhet før finale blir man rangert etter flest heatseiere, om det fortsatt er likt er det resultat i siste omgang som er tellende, deretter nest siste, så første. Om det fortsatt står likt blir det foretatt loddtrekning, denne skal løpsleder foreta. Er man berettiget plass i finale, kan man ikke erstattes av en annen deltaker. Om man ikke stiller til start, blir man dømt sist i gjeldende finale. Om flere ikke stiller blir de plassert i innbyrdes rekkefølge etter resultatlisten før finalene. Man regnes som startende så lenge man er godkjent for start, altså kommet gjennom teknisk kontroll.
For at resultat i innledende omganger skal være tellende, kreves det at deltakeren har fullført riktig antall runder når målflagget vises.
Man må ha oppnådd poeng i minst en av de innledende omgangene for å få stille til start i finalene.
Det kjøres ikke med alternativspor.
Gjennomføring ihht NSR § 603 pkt. 5.2
Startmetode: Stående start med lyssignal.
Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel.
Tyvstart: Ved første tyvstart får man advarsel, ved andre tyvstart, uansett fører, utelukkelse fra heatet.
Parc Fermé: Blir opplyst på førermøte, se NSR kapittel 2 § 18
Premiering: Premiering til alle finalister.
Anbud: Skiltet plass i depot, budkonvolutter selges i kiosken. 370 kr i budgebyr.
Adgang: Hver deltager får 2 depotbilletter ved innsjekk.
Personlig utrustning: Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll.
Støybegrensning: Se NSR § 307 pkt. B
Dekk: Ihht. NSR § 131 pkt 2.1
Drivstoff: Vanlig handelsvare. (Definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)
Resultatliste og jurymeldinger: Slås opp på den offisielle tavla, ved sekretariatbu ved startplate, etter hver omgang. Juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.
Reklamerett: Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000,-
Protester: I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-
Depositum teknisk protest NOK 3.000,-
Appeller: I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-
Miljøtiltak:
Tidsskjema: Søndag:
Innsjekk kl 07.00 - 10.00
Teknisk kontroll kl 07.00 - 10.30
Førermøte kl 11.30
Start 1. omgang kl 12.00
Dopingkontroll: Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse kap. 13 i NSR. Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll. Førere blir varslet om eventuell kontroll på førermøtet. Ved 2, eller flere dagers løp blir kontroll varslet på offisiell oppslagstavle senest 1 time før første start dersom det ikke er førermøte den løpsdagen kontrollen skal foretaes. Det er førers plikt å holde seg underrettet om en eventuell kontroll.
Info: Alle biltraller blir hentet i depot og parkert, ved løpsslutt må de hentes av deltaker.
Alle skal ha pressening og oppsamlerfat under løpsbilene i depot.
Publikum parkering på anviste plasser i grustak ved innkjøring til bane.