Forsiden
Ulvstuhaugen
Historie
Terminliste

Påmelding
Tilleggsregler
Startlister
Resultater

Hekkmester'n

Bilder

Ta kontakt
Gjestebok

Overnatting

Gps koordinater til banen

Innkalling til årsmøte

NMK STØREN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Dato: 26.02.20

Sted: Mama Rosa Soknedal

Tid: Kl. 19.00

Innkomne saker til årsmøtet sendes til stian@lohrevvs.no

eller pr. post til – NMK STØREN, Postboks 109, 7291 Støren innen 12.02.20

Saker blir lagt ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet.

SAKSLISTE:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden

3. Velge ordstyrer, sekretær og 2 rep. til å underskrive protokoll

4. Årsmelding

5. Regnskap 2019

6. Innkomne saker

7. Valg

Valgkomiteen består av Kjell Arne Fossum og Ole Eskil Solbergløkk.

Har du tips om kandidater til verv kontakt

Kjell Arne Fossum tlf. 97745867 eller Ole Eskil Solbergløkk tlf. 41204139

Soknedal 13.01.2020

Styret NMK Støren

Publisert av: Arnt Ivar Snøan, 15. januar 2020